Regler och villkor för användning

I följande text beskrivs de villkor och regler som gäller för svenskcasinobonus.se. Genom att använda den här hemsidan godkänner du följande användarvillkor. Vänligen återkom till den här sidan för att hålla dig uppdaterad på eventuella förändringar i reglerna.

Svenskcasinobonus.se är en oberoende hemsida som erbjuder information om casino, spel, bonusar och allt rörande angående online hasardspel. Vi erbjuder oberoende casino recensioner och jämförelser tillsammans med guider inom de flesta områden av den internetbaserade casino marknaden. Våra intäkter får vi genom ett tätt samarbete med våra samarbetspartners.

Vi rekommenderar att ni läser igenom villkoren noggrant. På så sätt vet du exakt vad som innebär när du besöker, använder och brukar sidan. Du godkänner användarvillkoren när du använder den här sidan. Du har egen skyldighet att förstå vilka rättigheter och skyldigheter du har som användare av svenskcasinobonus.se.

Svenskcasinobonus.se och hemsidans innehåll

Det innehåll som du här kommer att få ta del av är helt gratis. Du får tillgång till den här informationen och innehåller utan kostnad. Det skall endast användas i syfte att få information. Du får inte lov att använda sajten för olaga aktiviteter. I sådant fall, kommer relaterade myndigheter informeras.

Vi strävar efter att ge en uppdaterad information som är korrekt och aktuell. Tredje parter får lov att ändra och avsluta kampanjer när som helst utan förvarning. Vi har ingen skyldighet att rapportera dessa ändringar. Vi kan inte garantera att det innehåll som här erbjuds är utan avvikelse oavsett tidpunkt. Vi är utan skyldighet att uppdatera denna information.

Vi har ingen skyldighet att ändra något av vårt innehåll i fall det inte är:

– Stötande det vill säga utgör, stöder eller främjar rasism, trångsynthet, diskriminering eller hat;

– Trakasserar, framkallar trakasserier eller förespråkar trakasserier av någon grupp eller person;

– Visar eller länkar till pornografiskt, oanständigt eller sexuellt explicit material av något slag;

– Stöder eller främjar falsk eller missledande information eller olagliga aktiviteter eller uppförande som är smädligt, hotfullt, ärekränkande eller obscent eller utgör förtal;

– Stöder eller främjar illegala eller icke auktoriserade kopior av andra upphovsrättskyddade verk, såsom att skicka eller tillhandahålla piratkopierade dataprogram eller att länka till sådana, att skicka eller tillhandahålla information om hur man kan komma runt kopieringsskydd som installerats av en tillverkare, eller att skicka eller tillhandahålla piratkopierad musik eller annan media eller länkar till piratkopierad musik eller andra mediafiler.

Begränsning av våra ansvar

Svenskcasinobonus.se kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust eller skada som sker vid användning av denna hemsidan. Besökare håller ett eget ansvar för eventuell skada som sker utav användning av sajten eller sajter som på något sätt sammankopplar den här sidan med denna. Det omfattar spelandet, enheter, webbläsare och liknande.

Vi kan inte ansvara för besökares eventuella oförmåga att använda denna webbplats. Inte heller någon form av förlust av eventuell vinst kopplad till denna sida. Det innebär också förlust av eventuella affärsmöjligheter genom användning av den här sidan eller någon form av användning av den information som finns på sajten. Här tar användares skyldighet vid.

Externa länkar och källor

När du använder den här sajten kommer det innehålla länkar som går till externa hemsidor och webbsajter. Dessa domäner hanteras och sköts av tredje parter och affärspartners. Dessa länkar, till externa domäner, är endast erbjudna och tillhanda för informationssyfte. Dessa domäner erbjuder tjänster och verksamhet inom spel och casino online.

Vi har ingen kontroll över vad som visas på dessa hemsidor. Därmed har vi inget ansvar för det innehåll som visas på dessa sidor. Vi ansvarar inte heller för eventuell förlust eller skada vid användning av de externa länkarna eller dess innehåll.

Användare kan länka till den här hemsidan, förutsatt att det görs på ett lagligt sätt. Vi kan när som helst utan förvarning neka tillåtelse att länka till vår sida.

Immateriella rättigheter av hemsidan

Samtliga rättigheter förknippade med den här hemsidan eller den här sajtens innehåll, ägs av Svenskcasinobonus.se. Ägarskap innebär även licensinnehavare för sajten. Detta inkluderar även upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter. Innehållet är skyddad under denna lag.

Sidan får endast användas för privat bruk. Det är inte tillåtet att använda hemsidan eller innehållet kommersiellt.

Behandling av personuppgifter

Svenskcasinobonus.se använder och följer GDPR – Dataskyddsförordningen samt annan tillämplig lagstiftning. Hemsidan lämnar inte ut personuppgifter till tredje part eller till någon liknande part. I fall av utlämnande av personuppgifter är dessa säkra hos hemsidan.

Ändring, redigering och uppdatering av villkor för användning

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor, utan förvarning och vid vilken tid som helst. Det görs genom att ändra den här sidan.

För att alltid kunna vara uppdaterad på sidan och vet vad du godkänner, genom användning av denna sidan och dess innehåll, håll utkik här. Gå regelbundet tillbaka till den här sidan för att veta vilka uppdatering som gjorts och för största möjliga kunskap om vad användning av denna sidan innebär.